Paikallissäännöt ja kilpailumääräykset

Kilpailumaksut kaudelle 2018

Yksilökilpailut viikonloppuisin 18 väylää

ilmoittautuminen 4 päivää ennen kilpailua 15,00 € + green fee / pelioikeus

ilmoittautuminen < 4 päivää ennen kilpailua 20,00 € + green fee / pelioikeus

(kilpailumaksu sis. kisaruokailun)

Joukkuekilpailut 18 väylää

ilmoittautuminen 4 päivää ennen kilpailua 30,00 € + green fee / pelioikeus / joukkue

ilmoittautuminen < 4 päivää ennen kilpailua 40,00 € + green fee / pelioikeus / joukkue

(kilpailumaksu sis. kisaruokailun)

Pidätämme oikeuden muuttaa kilpailujen hinnoittelua.

Seuramestaruuskilpailut ja reikäpelimestaruuskilpailut ovat maksuttomia.

 

PAIKALLISSÄÄNNÖT

Irtokivet hiekkaesteissä ovat liikuteltavia haittoja (Sääntö 24-1)

Mikäli kiinteä haitta on enintään kahden mailanmitan päässä pelattavan viheriön reunasta ja pallo on pelialueella enintään kahden mailanmitan päässä kiinteästä haitasta ja tämä haitta sijaitsee pelilinjalla pallon ja reiän välissä, saa pelaaja vapautua haitasta seuraavasti: Pallo täytyy nostaa ja pudottaa lähimpään paikkaan, joka (a) ei ole lähempänä reikää, (b) vapauttaa haitasta ja (c) ei ole esteessä tai viheriöllä. Pallon ollessa viheriöllä ja kiinteä haitta on kahden mailanmitan päässä viheriön reunasta pelaajan puttilinjalla, saa pelaaja vapautua haitasta seuraavasti: Pallo täytyy nostaa ja asettaa lähimpään paikkaan, joka (a) ei ole lähempänä reikää, (b) vapauttaa haitasta ja (c) ei ole esteessä. Pallon saa puhdistaa, kun se nostetaan. Poikkeus: Pelaaja ei kuitenkaan saa tämän paikallissäännön mukaista vapautusta, jos hän ei ilmeisestikään voi lyödä palloaan jonkin muun syyn kuin kiinteän haitan vaikutuksen vuoksi

Kunnostettavat alueet (Sääntö 25-1):

100m etäisyys viheriön keskipisteeseen on osoitettu punaisella viuhkalla.

150m etäisyys viheriön keskipisteeseen on osoitettu keltaisella viuhkalla.

Kentällä olevat hakepalat ovat irrallisia luonnonhaittoja. (Sääntö 23-1)

Etäisyysmittarin käyttö

Etäisyysmittarin käyttö pelissä on sallittu. Mittarin käyttö ei saa hidastaa pelin etenemistä.

Pallon liikuttaminen viheriöllä vahingossa

Sääntöjä 18-2, 18-3 ja 20-1 muokataan seuraavasti:

Pelaajan pallon ollessa viheriöllä pelaaja ei saa rangaistusta, jos pelaaja, hänen joukkuetoverinsa, vastustajansa tai kenen tahansa caddie tai varusteet liikuttavat vahingossa palloa tai merkkinappia.

Liikkunut pallo tai merkkinappi on asetettava takaisin paikalleen Säännön 18-2, 18-3 ja 20-1 mukaisesti.

Tämä paikallissääntö on voimassa ainoastaan silloin, kun pelaajan pallo tai merkkinappi on viheriöllä ja sen liikkuminen on tapahtunut vahingossa.

Huom. Jos todetaan, että pelaajan pallon liikkumisen on aiheuttanut tuuli, vesi tai muu luonnollinen syy kuten painovoima, tulee pallo pelata uudesta sijaintipaikastaan. Vastaavasti edellä mainituilla tavoilla liikkunut merkkinappi tulee asettaa takaisin paikalleen.

Kastelujärjestelmän sähkökeskukset kentällä 

Sähkökeskukset ovat kiinteitä haittoja. Vapautuminen haitasta ilman rangaistusta.  (Sääntö 24-2).

Mittapaalut ja -merkit kentällä     

Kaikki mittamerkit ovat kiinteitä haittoja. Merkin poistaminen on kielletty. Vapautuminen haitasta ilman rangaistusta (Sääntö 24-2).

Väyläkohtaiset paikallissäännöt

Väylä 6: Jos pallo on sivuvesiesteessä, voi pelaaja menetellä sivuvesiestesäännön mukaisesti (sääntö 26) tai pudottaa pallon yhdellä rangaistuslyönnillä merkitylle pudotusalueelle.

Väylä 7: Keltaisen lyöntipaikan edessä ja väylän oikealla sivulla oleva suo on suojeltu alue, jonne meneminen on kielletty.

Väylä 8: Viheriön vasemmalla puolella olevat kivetyt puun alustat ovat kiinteitä haittoja. Vapautuminen haitasta ilman rangaistusta (Sääntö 24-2).

 

RANGAISTUS PAIKALLISSÄÄNNÖN RIKKOMISESTA

reikäpeli: reiän menetys b) lyöntipeli: kaksi lyöntiä

 

KILPAILUMÄÄRÄYKSET

OSALLISTUMISOIKEUS

Ellei kilpailukutsussa ole toisin mainittu, kilpailut ovat avoimia kaikille voimassa olevan EGA-tasoituksen omaaville amatööripelaajille sekä ammattilaisille. Mikäli amatööripelaajalla ei ole voimassa olevaa EGA-tasoitusta, hän ei voi voittaa palkintoja tasoituksellisessa sarjassa. EGA-tasoitukseton pelaaja saa silti osallistua kilpailuun ja voi voittaa palkintoja tasoituksettomassa sarjassa. Epäselvissä tapauksissa osallistumisoikeuden ratkaisee EeG:n kilpailutoimikunta. Toimikunnan ollessa estynyt kokoontumaan, päätäntävalta siirtyy kilpailun johtajalle.

ILMOITTAUTUMINEN

 Kilpailuun ilmoittaudutaan sähköpostilla tai puhelimitse. Ellei toisin ilmoiteta, kilpailijat otetaan mukaan kilpailuun ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumisaika päättyy päivää ennen kilpailua kello 18.00. Pelaaja on itse vastuussa ilmoittautumisen oikeellisuudesta ja saapumisesta kilpailun järjestäjälle. Pelaaja voi ilmoittautuessaan toivoa aikaista tai myöhäistä lähtöä, mutta mitään muita lähtöaikatoiveita ei oteta huomioon.

OSANOTON PERUUTTAMINEN

Kilpailun ilmoittautumisajan päätyttyä kilpailuun ilmoittautunut pelaaja on velvollinen maksamaan kilpailumaksun, vaikkei jostain syystä kilpailua pelaisikaan. Mikäli kilpailija on estynyt osallistumaan kilpailuun sairauden tms. hyväksyttävän syyn vuoksi, tulee hänen ilmoittaa poisjäännistään mahdollisimman pian toimistoon, joka voi myöntää vapautuksen kilpailumaksusta. Jotta vapautus kilpailumaksusta voidaan myöntää, on ilmoitus poisjäännistä oltava toimistolla viimeistään puoli tuntia ennen kilpailijan lähtöaikaa. Kilpailusta poisjääminen saattaa johtaa kilpailumaksun perimisen lisäksi myös muihin kurinpidollisiin toimenpiteisiin.

JÄLKI-ILMOITTAUTUMINEN

Kilpailuihin otetaan jälki-ilmoittautuneita, mutta korotetulla maksulla, mikäli kilpailun lähtöryhmien sijoitteluun jälki-ilmoittautunut sopii mukaan. Päätös tilanteesta on toimistolla. Myös osakkaita kohdellaan samalla tavoin tässä asiassa.

LÄHTÖJÄRJESTYS

Kilpailijat arvotaan kolmen tai neljän hengen ryhmiin, poikkeuksena parikilpailut, joissa ryhmiin arvotaan kaksi joukkuetta. Kolmen tai neljän hengen scramble -kilpailuissa kukin joukkue pelaa omana ryhmänään. Lähtöjärjestys julkaistaan viikonlopun kilpailuihin heti lähtöaika arvonnan jälkeen Nexgolfin Kisat- sivuilla ja klubin ilmoitustaululla.

Reikäpeli kilpailuissa otteluparit arpovat keskenään ensimmäisen lyöntipaikan aloitusjärjestyksen.

OSANOTTAJAMÄÄRÄ

Kilpailuun otetaan pelaajat ilmoittautumisjärjestyksessä, ellei kilpailukutsussa toisin ilmoiteta. Mikäli ilmoittautuneita on enemmän kuin kilpailuun voidaan ottaa, sijoitetaan yli-ilmoittautuneet jonotuslistalle ilmoittautumisjärjestyksessä. Enimmäisosanottajamäärä yksilökilpailuihin on 60 kilpailijaa, ellei kilpailukutsussa toisin määrätä.

TASOITUKSET

Tasoitukselliseen sarjaan voivat osallistua vain amatööripelaajat. Kilpailija vastaa ilmoitetun tasoituksensa oikeellisuudesta. Korkein sallittu pelitasoitus kilpailuissa on 36. Kilpailuihin voidaan ottaa kilpailijoita, joiden pelitasoitus on korkeampikin, mutta he pelaavat tasoituksella 36. Kilpailusarjoihin ilmoitetut tasoitusrajat ovat tarkan tasoituksen mukaisia.

KILPAILUSARJAT

Kilpailusarjat ja kilpailun pelimuoto ilmoitetaan kilpailukutsussa ja ilmoittautumislistassa. Sarja järjestetään, mikäli sarjaan ilmoittautuu vähintään kuusi pelaajaa. Seuran mestaruuskilpailun sarjat järjestetään, mikäli sarjaan ilmoittautuu vähintään kaksi pelaajaa. Kaudesta 2018 alkaen mestaruuskilpailuissa on myös yhteinen juniorisarja

KÄYTETTÄVÄT TIIAUSPAIKAT

Ellei toisin ilmoiteta, kilpailuissa miehet käyttävät keltaisia tiipaikkoja ja naiset punaisia tiipaikkoja. Poikajuniorit, jotka eivät vielä ole täyttäneet 13 vuotta, voivat em. kisoissa valita pelaavatko kilpailun keltaisilta vai punaisilta tiipaikoilta.

KILPAILUN TUOMARI

Kilpailuun voidaan nimetä tuomareita. Nimettyjen tuomareiden olemassaolosta riippumatta myös kilpailun johtajat toimivat kilpailun tuomareina.

HIDAS PELI

Mikäli pelaajaryhmä jää kilpailuun annetusta aikataulusta ja muiden kuin ensimmäisen kilpailuryhmän kyseessä ollessa enemmän kuin lähtövälin verran edellä pelaavasta ryhmästä, voidaan heidät asettaa aikatarkkailuun. Aikatarkkailusta ilmoittaa kilpailun tuomari tai kilpailun johtaja koko ryhmälle. Mikäli pelaaja ollessaan aikatarkkailussa käyttää lyöntiinsä enemmän aikaa kuin 40 sekuntia siitä, kun on hänen vuoronsa lyödä, saa pelaaja rangaistuksen pelin viivyttämisestä seuraavasti:

Ensimmäinen rikkomus: Varoitus Toinen rikkomus: Yksi rangaistuslyönti Kolmas rikkomus: Kaksi rangaistuslyöntiä Neljäs rikkomus: Kilpailusta sulkeminen

Aikatarkkailua tekevät vain tuomari tai kilpailun johtaja. Lyöntiin käytettävän ajan mittaaminen alkaa, kun tuomarin tai kilpailun johtajan mielestä on pelaajan vuoro lyödä. Aikatarkkailu päättyy tuomarin ilmoituksesta tai kun ryhmä saavuttaa aikataulun tai edellä menevän ryhmän. Mikäli ryhmä joutuu aikatarkkailuun useamman kerran kierroksen aikana, edellisen aikatarkkailun rangaistukset huomioidaan seuraavassa aikatarkkailussa.

 

KULJETUS

Kierroksellaan kaikkien pelaajien tulee kulkea jalkaisin, ellei kilpailutoimikunta anna lupaa käyttää golfautoa tai jotain muuta kilpailutoimikunnan hyväksymää kuljetusta.

TASATULOSTEN RATKAISEMINEN

Mestaruuskilpailuissa voitto ratkaistaan välittömästi suoritettavalla ”sudden death”-uusinnalla. Uusintareiän/ -reiät päättää kilpailutoimikunta. Tasoituksellisissa kilpailuissa tasatilanteissa voittaa pienemmällä tarkalla tasoituksella pelaava. Tasoituksettomien kilpailujen tasatulokset ratkaistaan ns. matemaattisella menetelmällä. Ts. tuloskortin mukaiset viimeiset 9, 6, 3 ja 1 reikää. Mikäli matemaattinen menetelmä ei saa ratkaisua aikaan, ratkaistaan tasatilanne arvalla. Ennen 9 reiän tulosten tarkastelua huomioidaan 36 reiän kilpailussa ensiksi viimeisten 18 reiän tulos ja vastaavasti 54 tai 72 reiän kilpailuissa ensiksi huomioidaan viimeisten 36 ja 18 reiän tulokset.

PALKINNOT

Mestaruuskilpailuissa palkitaan sarjojen kolme parasta.

Muissa kilpailuissa jaetaan palkinto parhaalle kussakin sarjassa. Lisäksi muut jaettavat palkinnot määritellään kilpailunjärjestäjän / yhteistyökumppanin toiveiden mukaan. Arvontapalkinto kisaan osallistujille. Arvotaan paikalla olevien ei voittaneiden kesken. Tätä palkintojenjako ohjeistusta ei ole kiveen hakattu.

KILPAILUN PÄÄTTYMINEN

Kilpailu tai ottelu katsotaan päättyneeksi, kun palkintojenjaon päättymisestä on kulunut 15 minuuttia tai ottelun tulos tai kilpailun tulokset on laitettu klubin ilmoitustaululle.

 

Pelaamaan