Paikallissäännöt

Paikallissääntö, kun palloa liikutetaan vahingossa viheriöllä.

Eerikkala Golfin kilpailu- ja tasoitustoimikunta ottaa käyttöön tällaisen paikallissäännön suositusten mukaan kaudelle-17.

Pallon liikuttaminen viheriöllä vahingossa

Sääntöjä 18-2, 18-3 ja 20-1 muokataan seuraavasti:

Pelaajan pallon ollessa viheriöllä pelaaja ei saa rangaistusta, jos pelaaja, hänen joukkuetoverinsa, vastustajansa tai kenen tahansa caddie tai varusteet liikuttavat vahingossa palloa tai merkkinappia.Liikkunut pallo tai merkkinappi on asetettava takaisin paikalleen Säännön 18-2, 18-3 ja 20-1 mukaisesti.

Tämä paikallissääntö on voimassa ainoastaan silloin, kun pelaajan pallo tai merkkinappi on viheriöllä ja sen liikkuminen on tapahtunut vahingossa.

Huom. Jos todetaan, että pelaajan pallon liikkumisen on aiheuttanut tuuli, vesi tai muu luonnollinen syy kuten painovoima, tulee pallo pelata uudesta sijaintipaikastaan. Vastaavasti edellä mainituilla tavoilla liikkunut merkkinappi tulee asettaa takaisin paikalleen.

Väylä 1: Out-raja kiertää oikeaa reunaa ja päättyy kiviraunion päähän. Koko kiviraunio on Out.

              Kiviraunion etu-osa on korjausaluetta, ( siniset paalut ) vapautuminen ilman rangaistusta, ei lähemmäs lippua. (Voimassa toistaiseksi.)
 

Väylä 5: Huoltotien vieressä oikealla puolella on yksityistontteja. Lähin tontti on aidattu verkkoaidalla ja golfpallojen hakeminen aidan takaa on kielletty.

              Out-raja kierää oikeaa reunaa ja loppuu kuuselle.( entisen lyöntipaikan nurkkaus )

Väylä 6: Viheriön vasemmalle puolelle sijoittuvat mullakkoalueet ovat korjausaluetta.( Siniset paalut )vapautuminen ilman rangaistusta, ei lähemmäs lippua.

Väylä 7.: Keltaisen lyöntipaikan edessä ja väylän oikealla sivulla oleva suo on suojeltu kohde, suolle meneminen on kielletty. Suo on upottava ja vaarallinen.

              Out-raja kiertää väylän  molempia reunoja ( suo on Out ) ja valaistu ulkoilureitti on Out.

Väylä 8: Out -raja kiertää väylän vasenta reunaa 

Väylä 9. Out-raja-kiertää väylän vasenta reunaa jatkuen viheriön  taakse ja ympäri.

Kentällä olevat murskepintaiset huoltotiet ja sepelipäällysteiset salaojat ovat kiinteitä haittoja. Vapautuminen haitasta ilman rangaistusta (Sääntö 24-2).

Pelialueella olevat puut (oranssinvärisin merkinnöin) ovat kiinteitä haittoja, josta pelaaminen on kielletty. Jos nämä puut häiritsevät pelaajan lyöntiasentoa tai hänen mailansa aiottua heilahdusrataa, on pelaajan vapauduttava rangaistuksetta kiinteän haitan vaikutuksesta säännön 24-2b(i) mukaisesti.

KASTELUJÄRJESTELMÄN SÄHKÖKESKUKSET KENTÄLLÄ

Sähkökeskukset ovat kiinteitä haittoja. Vapautuminen haitasta ilman rangaistusta (Sääntö 24-2).


IRTOKIVET HIEKKAESTEISSÄ

Hiekkaesteissä olevat irtokivet saa rangaistuksetta poistaa.

KASTELUJÄRJESTELMÄN  SADETTIMIEN  KANNET

Kastelulaitteiden kansista tai muusta kiinteästä haitasta vapaudutaan säännön 24-2 mukaisesti. Lisäksi mikäli mainittu haitta on enintään kahden mailanmitan päässä pelattavan viheriön reunasta ja sijaitsee pallon ja reiän välissä, saa pelaaja vapautua haitasta seuraavasti:
Pallon ollessa viheriön ulkopuolella, mutta ei kuitenkaan esteessä ja enintään kahden mailanmitan päässä haitasta ja haitta sijaitsee pelilinjalla pallon ja reiän välissä, saadaan pallo nostaa, puhdistaa ja pudottaa lähimpään paikkaan, joka a) ei ole lähempänä reikää, b) vapauttaa haitasta ja c) ei ole esteessä tai viheriöllä. Pallon saa puhdistaa, kun se nostetaan.
Pelaaja saa vapautuksen myös tämän paikallissäännön mukaan, jos pelaajan pallo on viheriöllä ja kiinteä haitta on kahden mailanmitan päässä viheriön reunasta pelaajan puttilinjalla. Tällöin pallon saa nostaa ja asettaa lähimpään paikkaan, joka a) ei ole lähempänä reikää, b) vapauttaa haitasta ja c) ei ole esteessä. Pallon saa puhdistaa, kun se nostetaan.

MITTAPAALUT JA –MERKIT KENTÄLLÄ

Kaikki mittamerkit ovat kiinteitä haittoja. Merkin poistaminen on kielletty. Vapautuminen haitasta ilman rangaistusta (Sääntö 24-2).

ETÄISYYSMITTARI

Etäisyysmittarin käyttö on sallittu.

AJOURAT

Metsäkoneiden ajourista vapaudutaan ilman rangaistusta säännön 25-1 mukaisesti.
Kaikista työkoneiden kaivu- ja telaketju jäljistä vapaudutaan ilman rangaistusta säännön 25-1 mukaisesti.

Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta: a) reikäpeli: reiän menetys b) lyöntipeli: kaksi lyöntiä

 

Pelaamaan